Inici Documentació Arxiu Contactar

Documentació

Els actes i contractes que són objecte dels serveis d'intervenció que ofereix la notaria són molt variats i afecten a diferents branques del dret privat:

TIPUS DE DOCUMENTS

  • Dret de successions (testaments, actes de declaració d'hereus, herències, pactes successoris, codicilis...)
  • Dret de família (nomenament de tutor, capitulacions matrimonials, parelles de fet, pactes de supervivència, liquidació de la Societat de guanys, emancipació de menors..)
  • Dret patrimonials (compravendes, donacions, extinció de condomini, Obres Noves i Divisions horitzontals, préstecs, hipoteques, leasings, penyores i altres .)
  • Dret de Societats (constitució de Societats, nomenaments d'administradors, compravenda de participacions, Documentació de acords Socials, canvis de domicili, ampliació de capital, dissolució, i altres modificacions d'estatuts,...)
  • Dret documental (Poders, actes notarials, documents de voluntats anticipades , autotutela, pòlisses mercantils, còpies, testimonis i legitimacions,...)

A més, el notari ja pot ser àrbitre i està prevista l'ampliació de les seves Funcions a l'Àmbit de la Jurisdicció Voluntària (Matrimonis i divorcis).

MARÍA DOS ANJOS GONZÁLEZ
CAROLINA SORIGUÉ BENITO
Notàries

Plaça Farners 21
Santa Coloma de Farners
17430 Girona


Tel. 972 842 067
Tel. 972 843 951
Fax. 972 841 761
Fax. 972 842 658
Fax. 972 281 165
www.notariascf.com
web@notariascf.com

Mapa Web

· Inici
· Documentació
· Arxiu
· Contactar

Horari

Estiu
De Dilluns a Divendres
de 9:00 a 15:00
Dijous
de 16:00 a 19:00

Hivern
De Dilluns a Divendres
de 9 a 14:30
Dimarts i Dijous
de 16:30 a 19:00

xcrom